รวมพล คนมือใหม่ มือเก่าจะกี่ซับ ไม่สำคัญ เท่าแบ่งปันกันและกัน
จะ post คลิป เชิญได้เลย
#3659
ข่าวจาก Youtube ครับ

นับแต่วันนี้เป็นต้นไป YouTube จะพิจารณาช่องใหม่ที่มีสิทธิ์สร้างรายได้โดยอิงจากเวลารับชม 4,000 ชั่วโมงภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา และผู้ติดตาม 1,000 คน แทนข้อกำหนดเกี่ยวกับยอดดูรวม 10,000 ครั้งก่อนหน้านี้ เราได้ตัวเลขดังกล่าวหลังจากการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนและการสนทนากับเหล่าครีเอเตอร์หลายท่าน

ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018 เป็นต้นไปหลักเกณฑ์นี้จะมีผลใช้กับทุกช่องบนแพลตฟอร์ม ดังนั้นในระหว่างนี้ คุณจึงมีระยะเวลาผ่อนผันประมาณ 30 วัน หลังจากวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018 แล้ว ช่องที่มีผู้ติดตามน้อยกว่า 1,000 คนหรือมีเวลารับชมน้อยกว่า 4,000 ชั่วโมงจะไม่สามารถสร้างรายได้บน YouTube ได้อีกต่อไป จนกระทั่งเมื่อช่องผู้ติดตามถึง 1,000 คนหรือมีเวลารับชมครบ 4,000 ชั่วโมง ระบบจึงจะประเมินช่องโดยอัตโนมัติอีกครั้งภายใต้เกณฑ์ที่เข้มงวดเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ทั้งนี้ช่องใหม่จะต้องสมัครเพื่อให้ระบบประเมินการสมัครเมื่อบรรลุเกณฑ์ดังกล่าว
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]